Κύριος Στόχος

Στόχος του EFFiTiLL είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών κατεργασίας του εδάφους και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

Θα αναπτυχθεί εφαρμογή για φορητές συσκευές, που θα λειτουργεί ως πίνακας πληροφοριών στην καμπίνα και θα παρέχει στον χειριστή πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Θα αναπτυχθεί εξοπλισμός για την παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με τις κατεργασίες του εδάφους.

Το EFFiTiLL θα επιδράσει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και του αποτυπώματος CO2

Ενεργός συμμετοχή των παραγωγών για να εξασφαλιστεί ότι το έργο θα καλύψει τις ανάγκες τους.

Ανάπτυξη Λογισμικού

Ανάπτυξη Εξοπλισμού

Περιβαλλοντικές και Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Ενεργός συμμετοχή των παραγωγών

Aerial shot of a farmer plowing stubble field

Η Ανάγκη

Η ταχεία αύξηση των τιμών των καυσίμων, καθώς και του κόστους παραγωγής, οδηγούν τους παραγωγούς να αναζητούν συνεχώς τρόπους μείωσης του κόστους.

Οι κατεργασίες του εδάφους έχουν την υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου από όλες της εργασίες που απαιτεί μια καλλιέργεια, υπερβαίνοντας συχνά το 50% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου.

Αυτό σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάγκη για φιλική προς το περιβάλλον γεωργία, κάνει τους παραγωγούς να αναζητούν τρόπους για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών CO2.

Επιπλέον, οι υψηλές αποδόσεις των καλλιεργειών σχετίζονται με την ποιότητα της κατεργασίας του εδάφους, η οποία παρέχει το περιβάλλον για τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Λογισμικό EFFiTiLL

Το EFFiTiLL θα αναπτύξει ένα καινοτόμο, ολοκληρωμένο και έτοιμο για την αγορά σύστημα.

Συγκεκριμένα, το EFFiTiLL θα αναπτύξει λογισμικό που θα διευκολύνει τον έλεγχο των εργασιών, παρέχοντας στον χειριστή του ελκυστήρα πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, σε περίπτωση μη αποτελεσματικής κατεργασίας του εδάφους.

Στόχος είναι η πρόληψη ζημιών και η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, ενώ θα προτείνονται και οι κατάλληλες παράμετροι λειτουργίας για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

Ταυτόχρονα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα της κατεργασίας του εδάφους, για την αποτίμηση της ποιότητας της κατεργασίας και τον υπολογισμό του κόστους της.

shutterstock_682729996
3D DYNAMOMETER real

Η Προσέγγισή μας

Η καινοτομία του EFFiTiLL έγκειται στη χρήση της μεθοδολογίας GUTD (Gear-Up Throttle-Down), που σε συνδυασμό με την ανάλυση όλων των υφιστάμενων δυνάμεων (ελκτική, κάθετη, πλευρική) κατά τη διάρκεια της κατεργασίας επιτυγχάνεται μείωση του καυσίμου έως και 50%.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί εξοπλισμός για την καταμέτρηση των δυνάμεων καθώς και εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smartphones) διαθέσιμη για Android και iOS, όπου θα χρησιμοποιείται ως Μονάδα Ελέγχου Χειριστή (ΜΕΧ) και θα λειτουργεί ως πίνακας πληροφοριών στην καμπίνα του χειριστή.

Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η χρήση του συστήματος και σε ελκυστήρες παλαιότερης τεχνολογίας που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αντίκτυπος

Το EFFiTiLL υπόσχεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες των παραγωγών όπως:

  • Mείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 50%
  • Λιγότερες εκπομπές CO2 έως και 30%
  • Υψηλότερες αποδόσεις, λόγω καλά επεξεργασμένου εδάφους
  • Βελτιστοποιημένη άρδευση, καταναλώνοντας λιγότερες ποσότητες νερού
  • Λιγότερη χρήση φυτοφαρμάκων, προσφέροντας πρόσθετο εισόδημα στους παραγωγούς
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και δυνατότητα πρόσβασης των μικρής έκτασης παραγωγών σε λύσεις ευφυούς γεωργίας
shutterstock_582968125